Web4U.cz - webhosting a serverhosting

Obecní úřad v Srbské Kamenici, Římskokatolická farnost, CANTO pořádají
        


27. ročník Svatováclavských hudebních slavností

SRBSKÁ KAMENICE 2021

25.9.

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Oblast Českého Švýcarska je jedna z nejkrásnějších částí České republiky. Tradice turistiky se datuje od prvé poloviny 19. století, kdy rody Kinských a Clary-Aldringenů začaly zpřístupňovat své pozemky, zakládaly turistické stezky, stavěly cesty a mosty.
Obec Srbská Kamenice leží v turisticky nejnavštěvovanější části okresu Děčín – v Národním parku České Švýcarsko. Koncerty hudebního festivalu se konají v zrekonstruovaném kostele sv. Václava, který je architektonickou dominantou obce. Festival se stal již nedílnou součástí života obce i širokého okolí. Můžeme bez nadsázky říci, že v této severní části pohraničí je to jediná akce tohoto druhu.
Srbská Kamenice byla založena ve 13. století. V současnosti se stala se přirozeným východiskem pro výlety do Česko - Saského Švýcarska. Kraji vévodí Růžovský vrch (619 m. n. m.) s přírodní rezervací.
Vysoké návštěvnosti a popularitě tohoto festivalu napomáhá v první řadě podpora tradičních sponzorů z řad místních podnikatelů a podpora Česko-německého fondu budoucnosti. Důležitá je i spolupráce s řadou médií ( Čs. rozhlas, MFDnes, Český hudební fond, Princip, Skalisko, Česká silnice, Sächsische Zeitung ), která pomáhají s propagací nejen samotného festivalu , ale i celé oblasti Národního parku České Švýcarsko.